Suplement do dyplomu

W założeniach procesu bolońskiego suplement do dyplomu ma być swoistą wizytówką studenta, ma określać prace jaką wykonał na studiach zgodnie z programem nauczania, indywidualne osiągnięcia oraz tłumaczenie dyplomu. Suplement ma pozwalać przyszłemu pracodawcy na określenie wiedzy i umiejętności absolwenta. W suplemencie nie powinno znaleźć się nic co mogłoby sugerować ocenę lub porównanie wartości zawartych tam informacji. Bardzo ważna jest rzetelność i przejrzystość Suplementu, tak aby osoby nie znające systemu i warunków edukacyjnych danego kraju mogły obiektywnie ocenić kwalifikacje absolwenta. Jest to jeden z ważniejszych elementów przyczyniających się do zwiększenia uznawalności zdobytego wykształcenia poza granicami kraju.

Student na akademikach

Często wybierając się na studia uczelnia, o której marzymy znajduje się daleko od miejsca zamieszkania. Nowy student staje przed dylematem gdzie mieszkać? Wybrać stancję czy akademik? Nauczeni sterylnych i bezpiecznych warunków jakie mamy w domu, często boimy się tej drugiej opcji. Niektórzy uważają, że akademik to samo zło. Otóż nic bardziej mylnego. Często kampusy są umiejscowione bardzo uczelni. Standardy mieszkania są coraz wyższe, a ceny wynajmu konkurencyjne w porównaniu z wynajmowanym mieszkaniem. Akademik daje możliwość poznania różnych ludzi, o różnych poglądach i umiejętnościach. Panuje tu specyficzna atmosfera. Wbrew pozorom nie zawsze panuje tu impreza, za imprezą. Kampus studencki jest tak zorganizowany, aby w każdym domu studenta znajdowała się świetlica lub tzw. pokój cichej nauki. Dzięki temu nawet przy uciążliwych warunkach, głośna muzyka, hałaśliwi sąsiedzi, można spokojnie zabrać się za naukę. Ponadto w tym miejscu nie rozlicza się nas co do kropki. Stała opłata nie zmusza nas do ograniczania się w korzystaniu z wody, prądu i gazu.

Początki medycyny

O początkach nauki jakim jest medycyna, czytamy w starożytnych tekstach egipskich, do których zalicza się znana księga Toha. Kapłani występowali w roli ówczesnych lekarzy, a swą wiedzę czerpali właśnie z tej księgi. Nie wolno było im się przecistawić jej zasadą. Za nieposłuszeństwo otrzymywali srogą karę. Cieszyli się oni ogromnym szacunkiem i uznaniem wśród tamtejszego ludu.
Rytuały związane z leczeniem danej choroby odbywały się w komnatach świątynnych. Najwyższym lekarzem, zwanym też ich „bogiem” był Imhotep. Znany również pod takimi imionami, jak: A.mhotep, li-en-Hotep, bądź ii-m-htp w formie egipskiej. Uznawany był za pierwszego na świecie swoistego geniusza. Historia wskazuje, że prawdopodobnie pochodził on ze znanej rodziny królewskiej, dzięki czemu miał ogromne poparcie władcy. Jego sława i ponadprzeciętny umysł przyniósł mu zaszczytne tytuły. Dopiero po dwóch tysiącach lat od jego śmierci Imhotep został bogiem. Liczne teksty wskazują, że był on uznawany za syna „boga stwórcy”, Ptaha.
Starożytni, egipscy lekarze swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywali na dworze faraona. Każdy kapłan był przygotowywany do jednej specjalizacji o iście magicznych nazwach, tj.: ” Strażnik oko króla”, czy ” Wielki opiekun królewskiego odbytu”.

Studia na kredyt

Studia stanowią dla nas świetną drogę do rozpoczęcia dalszej kariery, niestety  w dobie naszych czasów żeby znaleźć jakąś dobrą pracę należy posiadać mocne wykształcenie. W związku z tym młodzi ludzie coraz częściej decydują się nie tylko na jeden a nawet dwa lub trzy kierunki studiów. Jeżeli uczymy się na dwóch fakultetach to nie mamy szans na znalezienie pracy którą można by było pogodzić z nauką. Dlatego też tak bardzo popularne stały się kredyty studenckie, możne je otrzymywać przez cały okres studiów wliczając nawet naukę magisterską i podyplomową. Kredyty studenckie wypłacane są w miesięcznych równych ratach na początku każdego miesiąca, student nie musi tłumaczyć się z wydanych pieniędzy, mogą być one przeznaczone nie tylko na naukę. Warunkiem systematycznego otrzymywania rat jest dostarczanie po każdym ukończonym semestrze zaświadczenia poświadczającego status studenta. Kredyty studenckie udzielane są na preferencyjnych warunkach ich oprocentowanie jest bardzo niskie a spłata następuje dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów.

Kredyty studenckie

Zdobywanie wiedzy przez cały okres studiów wiążę się nie tylko z nauką ale także ze sporymi wydatkami. Najczęściej młodzi ludzie muszą opuścić swoje miejsce zamieszkania i przeprowadzić się dom miasta gdzie usytuowana jest uczelnia wyższa, a wszystko to wiąże się z kosztami. Dlatego też kredyty studenckie cieszą się tak dużym zainteresowaniem, są one nisko oprocentowane a rząd przyznaje je na preferencyjnych warunkach. O kredyty może starać się każdy student a kolejność złożonego wniosku nie zbyt wielkiego znaczenia, warunkiem jest nieukończenie 26 roku życia, posiadanie statusu studenta oraz nie osiąganie dochodów i nie przekraczanie ich na jednego członka w rodzinie. Kredyty studencie wypłaca się w równych miesięcznych ratach nawet przez cały okres studiów, jedynie w miesiące wakacyjne nie dostajemy żadnej raty. Pieniądze możemy przeznaczyć na naukę ale także na inne rzeczy, bank nas z tego nie rozlicza. Kredyty studenckie spłaca się dwa lata po ukończeniu studiów, w związku z tym student ma czas na stabilizację finansową.