Dlaczego medycyna?

Medycyna jest jednym z bardziej popularnych kierunków studiów. Wiele osób nie wyobraża sobie ukończenia żadnej innej uczelni niż akademia medyczna. Często wynika to z tradycji rodzinnych – posiadanie rodziców czy dziadków lekarzy zobowiązuje! Wielu uczniów liceów właśnie w związku z zawodem wykonywanym przez najbliższych pragnie dostać się na ten kierunek studiów.
W wielu przypadkach pobudki kierujące młodych ludzi do zdawania na medycynę są zupełnie inne. Często osoby o doskonałych wynikach w nauce, ale nie pochodzące z domów o tradycji lekarskiej pragną wybić się ze swojego środowiska. Medycyna jest bowiem uważana za bardzo prestiżowy kierunek studiów, zwykle gwarantujący pracę po jej ukończeniu. Chociaż pobieranie nauk na akademii medycznej trwa dłużej niż standardowe studia, a do tego dochodzi jeszcze konieczność odbycia specjalizacji i staże, to jednak wiele osób nadal chce pobierać nauki w tej dziedzinie.
Bardzo często powodem, dla którego uczniowie klas maturalnych decydują się na zdawanie na medycynę jest to, że nie widzą oni dla siebie innej drogi. Co prawda, trzeba posiadać odpowiednie umiejętności, aby zostać lekarzem, ale sporo osób nie wie tak naprawdę wybierając się na studia, kim chciałoby zostać w przyszłości i stąd decyzja o medycynie.