Etyka lekarska

Uzyskując tytuł zawodowy, jakim jest lekarz i rozpoczynając pracę w swoim wyuczonym zawodzie, absolwent studiów będzie musiał oprócz udzielania porad medycznych i leczenia ludzi, zmierzyć się w praktyce z zagadnieniami etyki lekarskiej. Etyka lekarska są to ogólnie przyjęte normy i zasady, które regulują stosunek między lekarzem, a pacjentem. Zasady te spisane są w dokumencie o nazwie Kodeks Etyki Lekarskiej. Najsłynniejszym przyrzeczeniem składanym przez przyszłego lekarza jest przysięga Hipokratesa, będąca krótszą wersją Kodeksu Etyki Lekarskiej. Lekarz powinien wiedzieć w jakich przypadkach i kiedy ma zachować tajemnice lekarską. Niedopuszczalne jest, by przekazał informacje o stanie pacjenta niewłaściwej i nieupoważnionej do tej wiedzy osobie. Nawet śmierć pacjenta nie zwalnia lekarza z dochowania tajemnicy lekarskiej. Lekarz powinien jak najlepiej wykonywać swoją pracę i zawsze dążyć do dobra i zdrowia pacjenta. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, w których może odmówić leczenia. Zawód lekarza niesie ze sobą oprócz wielkiej odpowiedzialności za życie drugiego człowieka również wiele dylematów moralnych, przed którymi nie raz stanie absolwent akademii medycznej, dlatego znajomość etyki lekarskiej jest niezbędna i bardzo ważna w tym zawodzie.