Jak wydłużyć życie osób chorych pod dializie?

Stały postęp w możliwościach dializoterapii powoduje wydłużenie się życia pacjentów z dializą, ponad połowa chorych żyje ponad 5 lat, część żyje znacznie dłużej. Interesujące jest, jak przewlekłe dializowanie zmienia stan psychiczny dializowanych.

Czym jest encefalopatia?

Znane jest pojęcie „encefalopatii dializowanych”, które pojawiło się niemal równocześnie z wprowadzeniem dializoterapii w medycynie. Etiologia zespołu jest wieloprzyczynowa, na pewno postęp techniczny w dializoterapii przyczynił się do obniżenia ryzyka ostro występującego otępienia, które wiązane było z działaniem glinu na centralny układ nerwowy.

Najczęściej obserwowane objawy psychopatologicznymi to obniżenie napędu czyli aktywności, następnie obniżenie libido, trudności w pracy i szybkie męczenie się. Kolejne najczęściej obserwowane objawy to zaburzenia snu i łaknienia, stępienie afektu i upośledzenie pamięci. Jednocześnie chorzy zdradzają duży niepokój ruchowy, często duże pobudzenie, a nawet podniecenie ruchowe. Po przeminięciu psychozy zachowana jest częściowo pamięć przeżyć z okresu chorobowego. Psychoza rozwija się przeważnie stopniowo, ale może także rozwijać się ostro, w okresie kilku godzin.

Można mieć jednak nadzieję, że szybki rozwój współczesnej medycyny spowoduje, że zaburzenia psychiczne po dializie, jak i inne skutki uboczne zostaną zniwelowane do minimum.