Medycyna paliatywna

Z medycyną paliatywną można zetknąć się, wchodząc na korytarze hospicjum. To tam, najwyraźniej można dostrzec kontrast pomiędzy życiem, a śmiercią. Do tego rodzaju specyficznych placówek, jakimi są hospicja- trafiają ludzie w ostatnim, nieuleczalnym już stadium choroby. W kierunku śmierci wywołanej przez choroby, na które nie ma lekarstwa- zmierzają ludzie bez względu na wiek, płeć czy status materialny. Pacjentów przygotowuje się na to, że jest to ostanie miejsce, w którym przebywają przed śmiercią. Głównym zadaniem lekarzy, wolontariuszy i personelu ośrodka jest to, aby śmierć przebiegła godnie, w najlepszych- jak tylko to możliwie warunkach, bez bólu i pod stałą opieka psychologiczną. Hospicjum to miejsce, w którym medycyna i psychologia idą ramię w ramię, w służbie choremu. Przeplatają się tu różne aspekty życia: smutek wynikający ze świadomości nieuchronnej śmierci, niepewność związana z przetrwaniem każdej nocy i radość, która towarzyszy każdej przeżytej chwili. Duchowość- w innych warunkach bagatelizowana przez naukę, tutaj właśnie stanowi główne dla niej wsparcie. Istotną rolę w procesie przechodzenia w sferę śmierci, ma tutaj obecność rodziny, której także oferowane jest wsparcie psychologiczne. Ważnym trzonem działalności hospicjów są wolontariusze, którzy swoją obecnością wnoszą nadzieję i jak ważny w tych warunkach- uśmiech.