Relacje interpersonalne osób poddawanych dializie

Pomiędzy dializowanymi a całym personelem medycznym wytwarzają się określone reakcje interpersonalne, które podlegają dynamice. Zależą od cech osobowości powiązanych ze sobą ludzi oraz wielorakich, krótko działających czynników.

Ważna rola personelu medycznego

Personel pracujący z przewlekle chorymi powinien zawsze pamiętać o stosowaniu podstawowych zasad psychoterapii. Głównym celem działań psychoterapeutycznych jest łagodzenie lęku chorych. Chorzy dializowani często mają dolegliwości fizyczne wynikające z powikłań dializy lub chorób towarzyszących niewydolności nerek. Powinniśmy pacjentowi w miarę możliwości zawsze udzielić informacji o jego aktualnym stanie zdrowia, wyjaśnić co jest objawem choroby podstawowej, co powikłaniem lub objawem ubocznym. Rzetelna informacja jest lepszym nośnikiem psychoterapii niż niedomówienie i tajemniczość, pozostawiającą choremu duży margines na domysły i lęk. Personel oddziału dializ narażony jest na „reakcję zmęczenia stale tymi samymi chorymi”, ale powinien starać się swoich reakcji nie okazywać pacjentom.

Cały personel leczący narażony jest na rutynę w traktowaniu chorego i dlatego powinniśmy stale uwrażliwiać się na skargi pacjentów, z uwagą słuchać informacji o dolegliwościach.