Zespół zamroczeniowy po dokonanej dializie

Zespół zamroczeniowy jest psychozą, w której oprócz głębokiej jakościowej zmiany świadomości, pojawia się rozdwojenie osobowości. Chory jest zdezorientowany we wszystkich kierunkach, także we własnej osobowości. Zmienia swoje zachowanie i postępowanie, które radykalnie różni się od dotychczasowego.

Charakterystyka psychoz po dializowaniu

Podkreślić należy, ze cechą charakterystyczną psychoz z jakościową zamianą świadomości jest ich epizodyczny charakter. Czas trwania poszczególnych zespołów i ich odmian (stanów mieszanych łączących różne objawy zespołów) jest zróżnicowany, od kilkugodzinnych epizodów do kilku dni, a nawet tygodni i zależy od czynnika etiologicznego. Leczenie powinno polegać na poprawie stanu somatycznego pacjenta, tj. wyrównaniu elektrolitów, mocznika, poprawie krążenia. Drugim rodzajem psychoz wikłającym dializę, są psychozy endogenne. Pojawiają się jako choroba współistniejąca obok niewydolności nerek. Ryzyko zachorowania jest u chorych dializowanych takie samo, jak pozostałej populacji. Depresje endogenne występują częściej niż zespoły maniakalne. Dializowanie chorych z psychozą jest trudniejsze, w depresji wzrasta ryzyko samobójstwa, w manii pacjent sprawia problemy i. powodu pobudzenia i bezkrytycyzmu.

Obydwie psychozy wymagają podjęcia specjalistycznego leczenia psychiatrycznego, wskazana jest w takich przypadkach hospitalizacja do czasu ustąpienia psychozy. Podobnie należy postępować w razie pojawienia się psychozy schizofrenicznej.