Zmiany psychiczne chorych po dializie

Ostre zaburzenia psychiczne typu psychotycznego mogą pojawić się jako powikłanie niewydolności nerek lub samej dializy. Psychozami, które najczęściej wynikają z niewydolności nerek są zespoły przebiegające z jakościowymi zaburzeniami świadomości. Należą do nich: przymglenie proste, zespół majaczeniowy, zamroczeniowy lub mieszany zespół zamroczeniowo – majaczeniowy.

Objawy psychozy po dokonanej dializie

Wyjątkowo rzadko spotykamy najcięższą psychozę, jaką jest splatanie. Głównymi objawami klinicznymi zespołów jest upośledzenie funkcji pamięciowych, których wynikiem jest dezorientacja w kilku kierunkach (czasie, miejscu, sytuacji, czasem własnej osoby), spowolnienie toku myślenia, zaburzenia uwagi, obniżenie sprawności intelektualnej, bezkrytycyzm. Charakterystyczne są dobowe wahania głębokości zaburzeń świadomości oraz zaburzony rytm snu i czuwania (bezsenność, skrócenie snu lub odwrócenie rytmu). Przymglenie proste cechuje się zwykle dyskretnie zaznaczonymi objawami. Zauważalne jest zaburzenie spostrzegawczości i pojmowania, zaburzony jest napęd, nastrój jest obojętny, rzadziej dysforyczny.

W stanach majaczenia wyraźnie zaburzona jest orientacja co do miejsca, czasu, otoczenia i sytuacji własnej. Dołączają się zaburzenia spostrzegania w postaci złudzeń i omamów, przede wszystkim wzrokowych, często barwnych i ruchliwych oraz innych zmysłów. Chorzy doznają także niespójnych urojeń, zwykle związanych z treścią omamów, często prześladowczych.